Organisatieontwikkeling

Een organisatie is voortdurend in verandering en ontwikkeling. De visie en strategie van de organisatie dient up-to-date te zijn en moet gedragen worden door al de betrokkenen. De coach staat de organisatie bij in deze veranderingsprocessen en is een klankbord voor de bedrijfsleiding.

Bedrijf in groei

Als je bedrijf of organisatie een sterke groei kent, is het voortdurend alle hens aan dek.
Groei betekent meestal ook uitbreiding van het aantal medewerkers en veranderingen in de organisatiestructuur.
Deze veranderingen en groeipijnen vragen veel van de bedrijfsleiding en de medewerkers.

Een externe coach geeft je advies en begeleidt je in dit groeiproces en helpt je om te focussen.

Een goede focus behouden is essentieel wanneer je bedrijf in volle groei zit.

Gerichte coaching helpt je om een overname proces in goede banen te leiden.

Bedrijfsoverdracht / Familiale opvolging

Bij bedrijfsoverdracht komt veel kijken, je kan er dus best tijdig aan beginnen.
Het is voor een groot deel ook een emotioneel gegeven waarbij menselijke aspecten een belangrijke rol spelen.

De overlater dient te leren afstand nemen en loslaten, de overnemer dient zijn plaats als nieuwe bedrijfsleider te vinden, de medewerkers moeten wennen aan de nieuwe managementstijl.

 

Fusie

Bij fusie van bedrijven en organisaties is alles wat voorheen vanzelfsprekend en logisch was, dat plots niet meer.

Dit roept onzekerheid en spanningen op onder de medewerkers. De verschillende culturen en waarden kunnen voor communicatieproblemen zorgen waardoor het rendement daalt.

De coach helpt om de integratie tussen de verschillende werelden zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wil je eventuele spanningen tijdens een fusie voorkomen?

Het is belangrijk dat een raad van bestuur goed functioneert en doelgericht te werk gaat.

Raad van bestuur / raad van advies

Een actieve raad van bestuur en/of raad van advies zijn een absolute meerwaarde.
Het is belangrijk dat deze organen goed functioneren en doelgericht te werk gaan.

Herlinde begeleidt raden van bestuur en raden van advies.

Ze haalde het certificaat Board Effectiveness bij Guberna en volgde de opleidingen ‘Instrumenten voor deugdelijk bestuur’ en ‘Goed bestuur familiebedrijf’.

Contacteer Herlinde van Cenzes voor advies betreffende uw organisatieontwikkeling.