Coaching & Consulting

Persoonlijke coaching

Coaching helpt jou om je potentieel te ontwikkelen. Tijdens dit leerproces verwerf je inzichten die je motiveren om verandering door te voeren. Via gerichte focus en het stellen van vragen, begeleidt de coach jou om je doelen scherp te krijgen en te realiseren. Cenzes Managementacademie hanteert een no-nonsenseaanpak zodat je het geleerde gemakkelijk kan toepassen.

Teamcoaching

Teamcoaching is erop gericht om teams efficiënter te laten samenwerken. De coach leert de teamleden om effectiever te communiceren en feedback te geven aan elkaar. Op deze wijze voorkom je conflicten en geroddel en ligt de focus op het bereiken van het gemeenschappelijk doel. De leidinggevende van het team wordt in dit coachingsproces actief betrokken en begeleid.

Organisatieontwikkeling

Een organisatie is voortdurend in verandering en ontwikkeling. De visie en strategie van de organisatie dient up-to-date te zijn en moet gedragen worden door al de betrokkenen. De coach staat de organisatie bij in deze veranderingsprocessen en is een klankbord voor de bedrijfsleiding.

Workshops

Cenzes Managementacademie richt
regelmatig meerdaagse workshops in.