+32 (0)496 53 24 81

Minder spanningen en geroddel, meer productiviteit-Cenzes

Minder spanningen & geroddel, méér productiviteit! Dit kun je verwachten van teambegeleiding door een externe coach

Zelfs de beste bedrijven krijgen ermee te maken: teams die de naam ‘team’ niet waardig zijn door een overdaad aan spanningen en conflicten.

Meestal onderneem je als leidinggevende enkele pogingen om te bemiddelen én trachten de teamleden er elk op hun manier het beste van te maken, maar houden de misverstanden en roddels aan.

De cohesie binnen het team blijft zoek, er gebeuren fouten, er komen klachten en er vallen zelfs teamleden uit… Op elk vlak een verliespost voor het bedrijf!

Ben je op zoek naar een neutrale partij voor bemiddeling & teambegeleiding? Dan ben je bij een externe coach aan het juiste adres. Als neutrale buitenstaander bekijkt die de situatie onbevooroordeeld en kan die het ganse team een helpende hand reiken.

Een teambegeleidingstraject bestaat, na een intakegesprek, uit drie stappen:

1. Individuele gesprekken

Via individuele gesprekken met de teamleden of enkele sleutelfiguren uit het team krijgt de coach zicht op de situatie. De coach neemt onder andere de rol van neutraal klankbord aan. Omdat betrokkenen hun verhaal kunnen doen, nemen ze spontaan wat afstand van de situatie. Zo krijgen ze nieuwe inzichten en heerst er meteen al wat rust.

2. Een teamsessie

In een tweede fase zit iedereen – teamleden én leidinggevende(n) – samen en reikt de coach enkele communicatietools aan. Zo kunnen alle deelnemers hun eigen gedachten en vooroordelen opzij schuiven en neutraal naar elkaar luisteren.

We ontmantelen de situatie aan de hand van enkele oefeningen. Hoe uitgebreid we op elke oefening ingaan, hangt af van de situatie:
a. Via een feedback-oefening delen collega’s sterktes en werkpunten met elkaar. Zo komt elk teamlid te weten hoe de anderen naar hem of haar kijken.
b. Via een onderzoekende groepsoefening, gestuurd door de coach, nemen we alle aspecten van de interne communicatie onder de loep.
c. Vervolgens stellen we samen een actieplan op met concrete afspraken om problemen te voorkomen.

 

Minder spanningen en geroddel, meer productiviteit 2-Cenzes

3. Een opvolgsessie

Na enkele weken frissen we de communicatietools op tijdens een opvolgsessie. Zijn de gemaakte afspraken opgevolgd? Op welke vlakken loopt het vlot en waar zijn er groeidrempels te bespeuren?

De investering waard

Het resultaat van deze teambegeleiding gaat verder dan het oplossen van een acuut probleem. Het traject is een leermoment voor alle betrokkenen, die persoonlijk leiderschap ontwikkelen. Van zodra ze merken dat hun inbreng belangrijk is en gewaardeerd wordt, toont elk teamlid meer initiatief. En daaruit volgt dan weer een goede teamsamenwerking en een hogere productiviteit!

Deed corona de spanningen in jouw team toenemen en ben jij benieuwd of een coach iets voor jou en jouw team kan betekenen? Wacht niet tot na de vakantie en vraag nu een eerste verkennend gesprek aan. Het kost niets, behalve een beetje van jouw tijd.